Ako poukázať 2% z daní

Pracovali ste ako dobrovoľník?

Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2018, máte možnosť venovať 3% z dane - požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce.

Dôležité termíny:

Popis krokov pre venovanie 2% z dane

Zamestnanci:

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane
  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane >> predvyplnené editovateľné tlačivo vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO s údajmi nášho OZ nižšie
  3. Najneskôr do 30. apríla 2019 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Tlačivá v editovateľnej forme nájdete na:


Denný tábor Malý umelci

Informácia pre materské školy
MS Plagat
Informácia pre materské školy
MS Plagat pokracovanie
Informácia pre základné školy
ZS Plagat
Flauticky pre deticky

V prípade záujmu otvoríme krúžok aj pre rodičov s deťmi. Vyučovanie prebieha na ZŠ Prokofievova (Petržalka), SD Trávniky (Ružinov)

Plagat ELASTIC Babytime